jk
gggHostingo paslaug� lyderis
Interneto vizija
Karjera Kontaktai

Virtualus serveris topconsult.lt

Virtualus serveris topconsult.lt �iuo metu yra aktyvuotas ir paruo�tas naudojimui.

  • Valdymo �rankiai - Serverio resurs�, el. pa�to d��u�i� valdymas, lankomumo ataskaitos.
  • Klient� sistema - Talpinimo plano parametr� keitimas, s�skait� per�i�ra.
  • Pagalba - Informacija kaip naudotis virtualiu serveriu.

Nor�dami patalpinti savo svetain�:

  • FTP programos pagalba prisijunkite prie ftp://topconsult.lt serverio;
  • �kelkite svetain�s puslapius � /domains/topconsult.lt/public_html direktorij�;
  • �io puslapio pavadinimas yra index.html, nepamir�kite jo pakeisti ar pa�alinti i� serverio.

Prisijungimo duomenys buvo i�si�sti Thu Apr 1 17:46:15 2010 � u�sakymo metu nurodyt� el. pa�to d��ut�.